Thế hệ 4 :
 1. Ông Đầu Chi Nhất, Nhánh Nhất :3.1.2.1 Lê Tự Khai sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 4
  1. 4.1.1.1 Lê Tự Nhuận
  2. 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
 2. Ông Đầu Chi Nhì, Nhánh Nhất :3.2.2.2 Lê Tự Tịch sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 4
  1. 4.3.2.1 Lê Tự Quan
  2. 4.5.2.3 Lê Tự Ngọc ====> Tuyệt tự
 3. Ông Đầu Chi Ba, Nhánh Nhất :3.3.2.3 Lê Tự Viên sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 4
  1. 4.6.3.1 Lê Tự Môn
 4. Ông Đầu Chi Nhất, Nhánh Nhì :3.4.3.1 Lê Tự Chúc sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 4
  1. 4.7.4.1 Lê Tự Hắc ====> Tuyệt tự
  2. 4.8.4.2 Lê Tự Thiều
 5. Ông Đầu Chi Nhì, Nhánh Nhì :3.6.3.3 Lê Tự Di sinh ra hai người con thuộc thế hệ 4
  1. 4.9.6.1 Lê Tự Đờn
  2. 4.10.6.2 Lê Tự Nam

Tổng kết :Thế hệ 4 gồm có 10 người

      Hệ số phát triển : 10/

      Số con trung bình : 10/5 = 2