4. Nhà Thờ Họ Lê Tự Tại Thanh Quýt.
         Quá trình xây dựng và tôn tao :
                     (sẽ tìm và ghi lai).     

 4.1  Hồ Sen Nhà Thờ Họ Lê Tự : Nhà Thờ Họ Lê Tự  xây mặt về hướng Đông. Trước khuôn viên nhà thờ là đường Quốc lộ số 1. Sát Quốc lộ về phía phải là Hồ sen của khuôn viên nhà thờ được con cháu dòng họ Lê Tự tạo lập năm 2008. Trong ánh bình minh rực rỡ, màu  xanh của lá sen, màu trắng-hồng-tím của cánh hoa sen và hương thơm của nhụy hoa đã tôn tạo nên một cảnh sắc và không khí tôn nghiêm, trầm mặc và linh thiêng cho Nhà Thờ  Họ Lê Tự, ghi khắc trong tâm niềm tri ân Tiền nhân của tất cả con cháu dòng họ dù ở ngay trên quê hương Thanh Quýt hay ở bất cứ phương trời nào.


     hosen1  hosen2  hosen3
                                         
                                                                                      Hồ Sen  Nhà Thờ Họ Lê Tự Tại Thanh Quýt

4.2 Cổng Và Câu Đối Trước Cổng :

                                 caudoicong

                                                                                                    Cổng Nhà Thờ Họ
Hai câu đối gắn sành sứ ở Cổng Nhà Thờ :  Đọc câu bên phải trước, bên trái sau, và từ trên xuống dưới :

                                                         
                                                                                                                   
                                                         
                            
                                                                                                                   
                            
                            
                                                                                                
                                                                                                                   
                                                                                                 
                                      

                                                                                                                    
                                                                                                                      

Âm Hán Việt :  Câu bên phải : Phước Thế  Gia Quang Quốc Lộ Tiên Điền Thanh Cảnh Tú
                        Câu bên trái  : Nhân Cơ Tích Đức Đông Phương Khất Hướng Thượng Gian Cư


Nghĩa : Câu bên phải : (Gặp) Đời Có Phước, (Cảnh) Nhà Sáng Sủa Ra Nên Có Được Ruộng Đời Trước (Để Lại) Nằm Kề Quốc Lộ, Nơi Có Cảnh  Thanh QuýtĐẹp Đẽ  
            Câu bên trái : (Sẵn) Cơ Ngơi (Tạo Lập Bằng) Lòng Nhân, (Nhờ) Đức Người Xưa (Nên) Xin (Keo) Được Hướng Đông Có Khoảng Rộng Để Ở Lên

Ghi chú : Nội dung hai câu đối giới thiệu Ngôi Từ Đường Tiền nhân dựng nên nhờ :
               - Nhờ Hoàn cảnh đất nước yên bình
               - Nhờ Con cháu đang ăn nên làm ra nên có kinh phí
               - Nhờ Có sẵn mặt bằng do đời trước để lại
               - Nhờ Mặt bằng ở chỗ phong quang
               - Nhờ Tiền con cháu kiếm được một cách lương thiện
               - Nhờ Đức của Tiền nhân lưu lại nên xin được hướng đẹp  
                                       
                                                   (Kính ghi vào ngày mồng một Tết Canh Dần, 14/02/2010, Lê Tự Hỷ, hậu duệ đời thứ 13)
4.3 Bình phong :  Bên trong Cổng là Bình Phong được trang trí với Rồng uốn lượn

                                      binhphong1

                                                              Bên Bình phong Nhà Thờ Họ Lê Tự
4.4 Lư Hương :  Tiếp theo sau Bình Phong độ 2 mét là Lư Hương (do Kỹ sư Lê Tự Sồ, thế hệ thứ 13, con trai út của Ông bà Biện Thoan, Xóm Chay, có sáng kiến thiết kế và vâng cúng năm ....) . Bộ cửa bàng khoa bằng gỗ lim do 4 anh em con ông bà Biện Thoan ( Lê Tự Hổ, Lê Tự Hỷ, Lê Tự Rô, Lê Tự Sồ) vâng cúng) vào năm tu sủa Nhà Thờ.


.
  luhuong1   luhuong2   luhuong3 

                      Lư Hương trong sân Nhà Thờ                            Kỹ sư Lê Tự Sồ, thế hệ thứ 13                                     Con cháu dâng hương

4.5 Câu Đối gắn mảnh sành sứ ở hiên trước Từ Đường Lê Tự :


                                   caudoihien
                                                                                                   Hai Câu Đối Ở Hiên Nhà Thờ
                                                         
                                                                 

                                                                                                                                 
                               
                                 
                                                                                                                                 
                                練           傳
                                古           心
                                今           尽
                                成           道        

Âm Hán Việt :  Câu bên phải :  Lê Môn Gia Truyền Tâm Tận Đạo
                           Câu bên trái  :  Lễ Văn Tu Luyện Cổ Kim Thành

Nghĩa : Câu bên phải : Nhà Họ Lê Gia Truyền (Cho Con Cháu) Hết Lòng Cho Đạo Nghĩa (Làm Người)
             Câu bên trái :  (Ấy Là Nhờ) Tu Luyện Về Lễ Nghĩa Và Văn Hóa Từ Xưa Đến Nay Mới Được Vậy.

Ghi chú : Tu là sửa chữa cho tốt ra
                Luyện là thực tập mãi cho thuần thục (nhuần nhuyễn)


4.6 Tấm Biển Trên Cửa Chính :

                Phía bên ngoài : (đọc từ phải qua)

                         ngoaicua

                                                                                                         Lê Tự Từ Đường

  4.7  Tấm Biển  Bên Trong Trên Cửa Chính :
                       
                           trongcuachinh    

                           

                                                                                          新 壹     

Âm Hán Việt : (Đọc từ phải qua) :
                                                                                   QUANG CẢNH NHẤT TÂN
Nghĩa :                                                                             Quang Cảnh Toàn Mới

Lạc khoản bên phải (cột chữ bên phải, đọc từ trên xuống) :
                                                                                   保大九年孟秋吉日
Âm Hán Việt :                                                       Bảo Đại Cửu Niên Mạnh Thu Cát Nhật
Nghĩa :                                                    Ngày Tốt, Tháng Bảy, Năm Bảo Đại Thứ 9 (năm 1933)

Lạc khoản bên trái (cột bên trái, đọc từ trên xuống) :
                                                                                  致事領兵黎自題 黎自卷

 Âm Hán Việt :                                                                              Trí Sự Lãnh Binh Lê Tự Đề, Lê Tự Quyển Cúng
Nghĩa :                                                                                   Lãnh Binh Đã Từ Chức Là Lê Tự Đề, Lê Tự Quyển Cúng

Ghi chú : Trí sự là từ chức (còn trí sĩ mới là về hưu)
               Lãnh Binh : Chức Quan Võ, hàm Chánh Tam Phẩm Võ Giai, Chỉ Huy Quân Đội Một Tỉnh.
              Hai ngài Lãnh Binh Lê Tự Đề, Lê Tự Quyển lúc bấy giờ được sinh ra và lớn lên tại Kim Long, Huế, là hậu duệ của ngài Lê Tự Khiêm từ Thanh Quýt ra Huế làm Quan từ năm 1765.
             Năm Bảo Đại thứ 9, tức năm 1933. Có lẽ đây là năm Nhà Thờ Họ Lê Tự được trùng tu, hay là năm Khiêu Ông Bà về nhà thờ (Ông bà có cháu đến đới thứ 5 thì được rước Linh vị về thờ tại nhà thờ)

4.8 Hai Tấm Biển (Một Trên,Một Dưới) Ở Gian Chính :  Có nội dung trùng nhau :

                                                   bienogianchinh

                    
                                                                                     
 
                                                                                 堂 祠 自 黎                       
                                           Âm  (đọc từ phải qua) :       Lê  Tự Từ Đường
                                           Nghĩa :                              Nhà Thờ Tộc Lê Tự

4.9 Tấm Biên Bên Phải :
                                   bienbenphai
               
                                                                                 
光 同   好 金    
                                   Âm Hán Việt (từ phải qua) :    Kim Hảo Đồng Quang
                                   Nghĩa :                              Cùng Rực Sáng Với Vàng Tốt    
4.10 Tấm Biển Bên Trái :

                           bienbentrai

                                                                               
     
                                            Âm Hán Việt (từ phải qua) :         Mẫn Đức Từ
                                            Nghĩa :                                  Nhà Thờ Ngài Đức Hạnh, Sáng Suốt  

4.11 Các Bức Liễn Trước Mặt Bàn Thờ :

                                            lienbanthogiua


lienbantho1  lienbantho2
         

                                                                                                                          
                       十                                
                  
                              
                       世                                  
                                                                      
                                                      
          
                                                    
          
                                                 
         倍 
                                                 
                                     

                                                                                                                   

Hai câu lớn : Âm Hán Việt (câu bên phải đọc trươc, từ trên xuống) :

      Câu bên phải : Bắc Địa Chung Linh Khánh Tích Hữu Dư Trưng Thế Tế
      Câu bên trái  : Nam Thiên Triệu Tạo Đức Lai Giả Viễn Đốc Tôn Hiền
           Câu ở biên trái : Thập Tứ Thế Tự Tôn Lê Tự Bội Phụng Cúng 
Nghĩa : Câu bên phải : Khí Thiêng Đất Bắc Đúc Nên, Dồn Chứa Điều Mừng Có Thừa, Chưng Ra Giúp Đời
            Câu bên trái  : Mở Mang Trời Nam Bằng Đức Đến Từ Xa, Nẩy Sinh Cháu Tài Giỏi 
                      Câu ở biên trái :Cháu kế tự đời 14 là Lê Tự Bội Vâng Cúng
      Ghi chú : a. Khánh Tích Hữu Dư nghĩa là Điều Mừng Tích Lũy Có Thừa. Đây là dựa ý câu : Tích Thiện Chi Gia Tất Hữu Dư Khánh, nghĩa là Nhà Tích Lũy Điều Thiện Tất Thừa Niềm Vui vì "Vô Thiện Tối Lạc" . Do thừa điều thiện như vậy nên sẵn sàng chưng ra để cứu giúp người đời
              b. Chữ Hiền ở đây là Hiền Tài, Thánh Hiền, tức là trình độ suy nghĩ, hành động chỉ dưới bậc thánh một bậc, chứ không dính dáng gì đến chữ hiền hậu, hiền lành trong ngôn ngữ thông thường. Chữ Hiền nầy theo nghĩa của các câu trong Minh Tâm Bảo Giám :     
               - Thượng Phẩm Thánh Nhân, Bất Giáo Nhi Thiện
               - Trung Phẩm Hiền Nhân, Giáo Nhi Hậu Thiện
               - Hạ Phẩm Ngu Nhân, Giáo Diệc Bất Thiện (Có dạy cũng không thành người tốt)

Hai câu nhỏ ở giữa :  Âm Hán Việt :  Câu bên phải : Mộc Hóa Thiên Chi Qui Nhất Bản (Bổn)
                                                        Câu bên trái  : Thủy Sinh Vạn Phái Tổng Đồng Nguyên
                                 Nghĩa :            Câu bên phải : Cây Trổ Nghìn Cành Cũng Về Một Gốc
                                                        Câu bên trái  : Nước Sinh Muôn Nhánh , Tất Cả Cùng Nguồn
                                                             
                                                 (Kính ghi, mồng 2 Tết Canh Dần, 15/02/2010, Lê Tự Hỷ, hậu duệ đời thứ 13)

4.12  Các Câu Đối Hàng Cột Trong (có phiên âm trực tiếp)
 


                                                                                                          
                             
                   
        
                                                          
        
                                 
                               
        
                                  
   
                                                   
      
                                        

Câu hai bên :   Âm Hán Việt . Câu bên phải :  Khai Thác Tiền Công Diên Phước Ấm
                                               Câu bên trái :   Bổn Căn Tiền Tráng Điện Bàn Cơ
                        Câu ở biên trái : Thập Nhất Thế Tôn Lý Trưởng Lê Tự Kiệm Phụng Cúng
                       Nghĩa : Công Khai Khẩn Đời Trước Nối Dài Phước Che Chở
                                   Gốc Rễ Khỏe Của Đời Trước Đặt Nền Vững Chãi
                                        Cháu đời thứ 11 là Lý Trưởng Lê Tự Kiệm vâng cúng
Câu giữa :       Âm Hán Việt :  Câu bên phải : Tổ Công Tôn Đức Bách Thế Bất Thiên
                                               Câu bên trái  : Hiếu Tử Từ Tôn Vạn Đại Như Hiện
                       Nghĩa :  Công Đức Tổ Tông Trăm Đời Không Dời Đổi
                                    Con Thảo Cháu Hiền Muôn Đời Vẫn Xuất Hiện   
  Ghi chú : Do kiêng húy tên Tông (
宗) của  vua  Thiệu Trị (Nguyễn Phúc Miên Tông), nên miếu hiệu các vua như Thái Tông, Nhân Tông ,v.v... của các triều đại đều gọi chệch ra thành Tôn, thậm chí còn mượn chữ Tôn (尊)trong  từ tôn trọng để thay cho chữ Tông (宗) trong Tổ Tông nữa. Vậy đáng lý vế trên phải viết "Tổ Tông Công Đức", nhưng ở đây viết theo tập quán kỵ húy thời vua chúa.
4.13 Các Câu Đối Hàng Cột Ngoài

cotngoai3    cotngoai4

cotngoai1  cotngoai2

                                                                                                                                                      
                                                            江                                          
               
                                                             
                                
                                势               
                               
                  
                 
                                         
                                         
                                                                                                                         

             供                                                                                                               

 
       Câu hai bên (hai cột cao nhất) :  Âm Hán Việt . Câu ở biên phải :  Tân Mùi Niên, Tứ Nguyệt, Cát Nhật
                                                                   Câu bên phải : Thanh Lãnh Chung Linh Bồi Mạch Hậu
                                                                   Câu bên trái  : Lê Giang Diễn Phái Phát Nguyên Trường
                                                                                Câu ở biên trái : Cửu Thế Tôn Lê Tự Thị Phụng Cúng
       Nghĩa : Ngày tốt lành, tháng tư, năm Tân Mùi (1931)
                   Câu bên phải : Núi Xanh Un Đức Bồi Đắp Mạch Sâu Dày
                   Câu bên trái  : Sông Đen Tỏa Mạch Phát Nguồn Dài 
                                          Cháu đời thứ 9 là Lê Tự Thị vâng cúng
      Ghi chú : Thanh Lãnh ám chỉ làng Thanh Quýt
                     Lê Giang ám chỉ tộc Lê Tự  

     Câu hai cột giữa : Âm Hán Việt. Câu ở biên phải của câu giữa bên phải : Long Phi Canh Dần Quý Thu 
                  Câu giữa bên phải : Thúy Phô Thế Tráng Thanh Sơn Trĩ
                  Câu giữa bên trái  : Yến Dực Mưu Di Quất (Quýt) Tỉnh Trường
                                         Câu ở biên trái của câu giữa bên trái : Tự Tôn Lê Tự Thơm Phụng Cúng
     Nghĩa : Rồng bay thánh chín năm Canh Dần (1950)
                 Câu giữa bên phải : Núi Xanh Sừng Sững Phô Màu Ngọc Phỉ Thúy Hoành Tráng
                 Câu giữa bên trái  : Nước Giếng Với Lá Quýt Truyền Lại Mưu Cánh Én Lâu Dài
                                               Cháu kế tự Lê Tự Thơm vâng cúng
    Ghi chú : - Thanh Sơn đối với Quất (Quýt) Tỉnh để ghép thành tên lang Thanh Quýt.
                   - Rồng bay (phi long) có lẽ chỉ ngày Thìn
                   - Màu ngọc phỉ thúy là màu xanh mượt của lá cây tràn nhựa, được xem như màu ngọc lục bảo (emerald), cũng gọi là màu cánh trả vì lông con chim trả có màu ấy.
                   - Nước giếng, lá quýt là ám chỉ Lương y ( đề cao nhân vật làm Quan Ngự Y là người trong tộc Lê Tự), dựa vào điển tích : ngày xưa có Vị THầy thuốc tên là Tô Tiên Công dùng nước giêng1 với lá quýt dập tắt được một trân dịch, nên Quất (Quýt) Tỉnh thành từ ám chỉ Lương y
                   - Mưu Cánh Én : là cụm từ có được từ sự kiện sau đây : Nhà Tống ở Trung Quốc bị quân Kim đánh dồn, phải bỏ địa bàn miền Bắc, dời về miền Nam, lập ra nhà Nam Tống, đầu hàng quân Kim, duy trì thêm 9 đời vua nữa. Cuộc di cư ấy coi như di cư của loài chim én. Vua Cao Tông đúc kết kinh nghiệm thất bại của nhà Bắc Tống (960-1127), và vạch ra kế hoạch phục hưng, xây dựng nhà Nam Tống (1127-1279). Kế hoạch ấy được viết thành cuốn sách  có nhan đề là Yến Dực Di Mưu (
燕  ).Chính vì thế cụm từ nầy về sau được dùng để chỉ việc truyền thụ an hòa, ôn tồn. 

                                                           (Kính ghi, mồng 3 Tết Canh Dần, 16/02/2010, Lê Tự Hỷ, hậu duệ đời thứ 13)


4.14  Câu Đối Khám Thờ Giữa :  

                              khamthogiua      
                                     

                                             
                                            
                                                                                   
                    
                     
                                            
                                       
                                         
                                         
                    
                                                                                   

    Âm Hán Việt :    Câu bên phải :   Kinh Triệu Sơ Cơ Long Tích Tính
                                                     giữa :                      Tự Tiên
                                      Câu bên trái :    Chiêm Thành Sáng Nghiệp Dũ (Dụ) Truyền Gia
            Nghĩa :                                        Mở Nền Kinh Triệu, Ban Tính Mệnh Thịnh  Dày
                                                                                   Thờ Tổ Tiên  
                                                               Dựng Nghiệp  Đất Chiêm Thành Truyền Dòng Dõi Sung Túc
   Ghi chú : - Kinh Triệu  là tên một quận thời xưa ơ Trung Quốc (nay thuộc phạm vi Bắc Kinh) được coi là nơi phát xuất họ Lê. Điều  nầy không chắc đúng vì dựa vào một tác phẩm không biết tác giả, là cuốn Bách Gia Tính Quận Danh (Tên quận của mọi tộc họ). Quyển sách nầy xuất hiện vào đời nhà Tống. Có nhiều chứng cớ cho biết đây là một tác phẩm ngụy tạo nhằm thần thánh hóa nhà Tống và cho rằng Trung Quốc là nơi phát xuất của mọi họ tộc trên trái đất.
           Thứ nhất : Xác định tộc nào đó xuất hiện từ một quận nào đó là điều "không thể làm được". Nhưng quyển sách nầy  lại ghi ra và nên giáo dục của Trung Quốc sử dụng sách ấy từ bậc mâm non. chủ yếu là để con nit học từ vựng,  các nhà Nho của chúng ta đã nhập tâm những điều trong đó, nên xem những điều viết trong đó là chân lý cho nên biết bao hiêu linh vị, từ đường, danh hiệu khấn tế đều dựa vào địa danh nơi sách ấy cả!
          Thứ hai : Họ viết sách cốt để thánh hóa họ Triệu (họ của vua nhà Tống) vì họ xếp họ Triệu đầu tiên, mặc dầu chữ Triệu có đến 14 nét, trái với nguyên tắc là phải xếp họ đầu tiên có chữ ít nét nhất (họ Bốc :
卜, có hai nét)   
          Thứ ba :  tên Thiên Thủy (nước trên trời) được bịa ra cho các họ Triệu (vua Thái Tổ nhà Tống là Triệu Khuông Dận) và các họ Trang, NGhiêm, và độ vài chục tộc họ khác ít nghe nói đến như Sằn, Ngãi, Na, Song, Nhạc Chính, Tử Xa,...

4.15 Khám Thờ Kề Bên Phải Khám Thờ Giữa (nhìn từ ngoài vào) :

                                      benphai1  

                                                       

                                                                        
                                                                                                                
                             
                                    
                            
                                          
                                          

      Âm Hán Việt : Câu bên phải : Nhị Thứ Tả Chi Vị
                                         Giữa :          Tả Chiêu
                             Câu bên trái  : Tại Thượng Hữu Vu Thiên
      Nghĩa :                                   Ngôi Vị Phụ Thuộc Của Hàng Thứ, Bậc Nhì
                                                             Tả Chiêu
                                                    Sự Anh Linh Vào Bề Trên Là Nhờ Trời Giúp
      Ghi chú :  Tả Chiêu : Theo tục lệ, Vị Tổ cao nhất được thờ ở khám giữa; các vị thứ hai, thứ tư, thứ sáu... được thờ ở khám bên trái (từ trong nhìn ra, tức bên phải từ ngoài nhìn vào). Toàn bộ các vị nầy được gọi là Tả Chiêu. Còn các vị thứ ba, thứ năm, thứ bảy,..được thờ ở khám bên phải (từ trong nhìn ra, tức bên trái từ ngoài nhìn vào), gọi là Hữu Mục.

4.16 Khám Thờ Kề Bên Trái Khám Giữa (từ ngoài nhìn vào) :

                                      bentrai1
 

               

                                                                                 
                                                                                                                                   
                            
                             
                                                                                                                                         
                            
                                                     

          Âm Hán Việt : Câu bên phải :                Ký Hữu Chư Liệt khảo
                                             Giữa :                            Hữu Mục
                                 Câu bên trái  :                Ư Mục Thế Thiên Linh
           Nghĩa :                                                Đã xếp vào phía phải các đấng tiên liệt
                                                                                   Hữu Mục
                                                                      Là Điều Thiêng Liêng Của Trời Dành Cho Đời Được Hòa Thuận
           Ghi chú : Hữu Mục (xem Ghi chú ở 4.16)

4.17 Khám Thờ Ở Biên Phải (Từ ngoài nhìn vào)

                                          bienphai  


                                       

                                                                                                                                              
                              
                                         
                               
                                         
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             
                                               
                                              

          Âm Hán Việt : Câu bên phải :            Vạn Cổ Chưng Thường Phong Hiếu Hưởng
                                             Giữa :                                          Quang Tiền
                                 Câu bên trái  :            Nhất Đường Tổ Khảo Túy Tinh Thần
          Nghĩa :                                             Muôn Đời Cúng Tế Dồi Dào Lòng Hiếu Hưởng
                                                                                            Sáng Đời Trước
                                                                  Một Nhà Thờ Có Tổ Tiên Đậm Đà Tinh Thần 
          Ghi chú : - Túy = Tụy = Họp, Dồn Tụ, Đông Đảo
                        - Chưng : Việc Cúng Tế Mùa Đông
                        - Thường : Việc Cúng Tế Mùa Thu
                        - Hưởng : Dâng, đem đ l lên dâng ngưi trên hay đem cúng tế gi là ng
                        - Quang Tiền : Rạng rỡ đời trước .Như một người thành công (Đỗ đạt, Thăng tiến ,v.v..) cúng tạ Tổ tiên linh đình là cách làm rạng rỡ Tổ tiến 

4.18 Khám Thờ Ở Biên Trái (từ ngoài nhìn vào)

                                               trai2

                                         
                                                      
                                                             
                                              
                                    
                              
                            
                                                               
                                              

                                                                                                                   
                                                                       
                                                                                                                   
                 
 

     Âm Hán Việt :      Câu bên phải :                                    Bách Thế Bản Chi Hưng Nghiệp Khánh

                             Giửa   :                                                              Dũ Hậu
                                 Câu bên trái  :                                    Thiên Thu Trở Đậu Trọng Thâm Ân 
     Nghĩa  :                                                                          Gốc Và Cành Nhánh Cả Trăm Đời Làm Cơ Nghiệp Phát Triển Đáng Mừng
                                                                                                                   Đời Sau Sang Giàu
                                                                                           Việc Cúng Kỵ Suốt Nghìn Thu Đã Tỏ Lòng Quý Trọng Ơn Sâu

                                                                                                       (Kính ghi, mồng 5 Tết Canh Dần, 18/02/2010,  Lê Tự Hỷ, hậu duệ đời thứ 13)
       

     4.19 Ảnh : Các ảnh dưới đây do tôi chụp vào mùa hè năm 2008 trong chuyến về thăm quê nhà và tìm tài liệu để viết về Nhà Thờ Họ Lê Tự của chúng ta :

                            CÁC ẢNH NHÀ THỜ HỌ LÊ TỰ TẠI THANH QUÝT

    Ảnh 1   Ành 2   Ảnh 3   Ảnh 4   Ảnh 5   Ảnh 6   Ảnh 7   Ảnh 8    Ảnh 9    Ảnh 10    Ảnh 11    Ảnh 12    Ảnh 13    Ảnh 14    Ảnh 15    Ảnh 16
   
    Ảnh 17   Ảnh 18    Ảnh 19    Ảnh 20    Ảnh 21    Ảnh 22    Ảnh 23   Ảnh 24    Ảnh 25    Ảnh 26    Ảnh 27    Ảnh 28    Ảnh 29    Ảnh 30