3. Mộ Ngài Tiền Hiền :
                     3.1. Quá trình xây dựng và tôn tạo :
                     (sẽ tìm và ghi lại)
                     3.2. Ảnh mả ngài Tiền hiền :
                    (sẽ đưa vào, kem phiên âm, và giải thích các câu chữ Nho, việc này tôi đã cho thực hiện, sẽ đưa kết quả vào có lẽ mùa hè năm 2009)
      motihien1   motihien2   motihien3  
        Một trong hai cây trụ trước Lăng Mộ        Hậu duệ tìm hiểu câu chữ trong Lăng Mộ   Hai trụ cổng với câu đối  trước Lămg Mộ

     motihien4    motihien5   motihien6  
                 Lư Hương, Bia, và Mộ                                         Bia và Mộ                                                    Mộ

    motihien7    motihien8   motihien9    
                             Mộ                                                                                  Tường phía sau  Lăng Mộ

                                                                            Câu đối cổng Lăng Mộ Tiền Hiền                                                                                      
                                                                             

                                                        
                                                                                          
                                                                                          
                                    
                                    
                                    
                                    

                  Phiên âm Hán Việt : - Câu bên phải :  Sa Thủy Hữu Tình Chung Cát Khí
                                                 - Câu bên trái  :  Giang Sơn Thác Thũy Dụ Hồng Gia
                  Nghĩa : - Câu bên phải : Sa Thủy (1) Có Tình (đã) Hun Đúc Nên Khí Tốt Lành
                              - Câu bên trái  : Giang Sơn Mở Ra Đầu Tiên Để Tạo Nên Dòng Giàu Mạnh
                 Chú giải : Sa Thủy là cách cấu trúc tên làng ở miền đất thấp có lụt; ở miền cao thì gọi là Sa Sơn; ở miền trung du gọi là Sa Đình

                 Câu chữ khắc trên Bia Mộ Tiền Hiền :

                                                                                    
                                                                               
          
                             
                             
                           
                           
                             
                      
                      

                                                                               

                   
                   
                   
                   
                    
                   
                   
                   
                   
                   
                    墓      

  Phiên âm : (Đọc từ bên phải và từ trên xống) : - Canh Tuất, Trong Xuân, Cát Nhật
                 - Hoàng Việt Thủy Tổ Khảo, Đặc Tiến Tòng Đại Phu Tướng Thần, Thanh Giang Tiền Hiền Tự Thuần Đức Lê Quý Công Chi Mộ.
   Nghĩa : Mộ Ngài Thủy Tổ Lê Thuần Đức, Đặc Tiến Tòng Đại Phu Tướng Thần, Tiền Hiền Làng Thanh Quýt (Việt Nam Thời Còn Vua)
   Chú giải : - Tướng Thần là bề tôi hàng Võ Tướng của nhà Vua
                  - Đại Phu là cách xưng hô được Triều đình đặc biệt dành cho nhân vật cao cấp sau khi từ trần
                  - Tòng là thuộc cùng hàng  
   Vậy Tòng Đại Phu Tướng Thần là  Vị Thuộc Hàng Võ Tướng Cao Cấp  Của Triều Đình.
                    Câu Đối Phía Đầu Mộ Tiền Hiền :
                               

                                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Phiên âm Hán Việt : - Câu bên phải : Thiên Thu Công Đức Tồn Bi Bảng
                                  - Câu bên trái  : Vạn Thế Sơn Quang Dục Tú Linh
Nghĩa : - Câu bên phải : Công Đức Ghi Lại Trên Bia (Đá) Bảng (Vàng) Còn Đến Nghìn Thu
             - Câu bên trái  : Linh Khí Nuôi Dưỡng Vẻ Đẹp Làm Sáng Ngôi Mộ Cả Muôn Đời.