CÂY GIA PHẢ

MỞ ĐẦU : Trong cây gia phả này từ ông Tiền hiền cho đến thế hệ thứ 13 và một phần thế hệ thứ 14 là được chép theo bản Tông Đồ Lê Tự Tộc Thanh Quýt do ông Lê Tự Công lập ngày 20 tháng 5 năm 1986 . Tôi thuộc thế hệ 13, tôi đã bổ sung vào tất cả con cháu trực hệ của ông nội tôi tới thế hệ 15 (thế hệ của cháu nội tôi)

Vì vậy để cây gia phả được hoàn chỉnh, chúng ta cần nên làm một số việc như sau:

A. LÀM SÁNG TỎ NGHI VẤN VỀ SỰ SAI SÓT CỦA ÔNG LÊ TỰ CÔNG : Để có thể làm được việc này, chúng ta cần phải :

1. Tìm lại cho đuợc bản gia phả viết bằng chữ Hán Nôm mà ông Lê Tự Công đã dùng để viết lại bản gia phả bằng chữ quốc ngữ năm 1986.

2. Những Chi, phái nào trong họ Lê Tự hiện có gia phả , xin cho một bản sao, đặc biệt các bản gia phả bằng chữ Hán Nôm , hay chữ Quốc ngữ đã được làm truớc bản của ông Lê Tự Công chuyển ra chữ Việt Nam năm 1986. Tôi đa nhận đuợc từ anh Lê Tự Cuờng cho một bản gia phả chi hai, phái hai lập năm 1973. Nếu có đủ các bản gia phả chi, phái ấy thì chúng ta có thể ráp lại, đối chiếu, tìm ra đuợc chỗ nghi là sai sót trong bản gia phả do ông Lê Tự Công làm ra năm 1986. Từ đó sẽ có đuợc bản gia phả đúng của dòng họ chúng ta.

B. BỔ SUNG ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CON CHÁU TRONG DÒNG HỌ CHO ĐẾN NĂM 2007 : Để làm được việc này, xin yêu cầu :

1. Tất cả các nhóm bà con có cùng ông nôi, sinh ra ở Thanh Quýt thuộc thế hệ 13 gởi đến chúng tôi tất cả con cháu trực hệ của ông nôi và được sinh ra đến cuối năm 2007

2. Các bà con dòng họ Lê Tự ở Kim Long và Hà Nội làm lai gia phả đầy đủ (cả bàng hệ) từ ngài Lê Tự Khiêm trở xuông tới nay ( bà con ở Hà Nội là hậu duệ của ngài Lê Tự Khiêm).

Trong đợt đi Chí Linh, Hải Dương thâng năm 2008, tôi có đến Kim Long, Huế, và đã gặp được các bà con như các anh Lê Tự Hòa, Lê Tự Hùng, Lê Tự Huy, Lê Tự Biên, và các anh đã cho tôi photocopy hai bản gia phả :một bằng chữ Quốc ngữ, và một bằng chữ Nho. Cả hai bản này làm cho bà con tại Kim Long bắt đầu từ ngài Lê Tự Khiêm (từ Thanh Quýt ra Huế làm quan cho nhà Nguyễn năm 1765, và sinh ra con cháu dòng họ Lê Tự tại Kim Long, Huế ). Nhưng cả hai bản đều rất sơ lược, thiếu rất nhiều. Tôi đã nhờ người ta dịch bản chữ Nho ra Quốc ngữ, và gởi tặng bản dịch đến bà con ơ Kim Long. Cũng trong dịp đi Hải Dương này, tôi đã gặp bà con Lê Tự đang cư trú tại Hà Nôi, như ông Lê Tự Đồng (Trung Tướng), ông Lê Tự Do, anh Lê Tự Hoài Nam, và anh Lê Tự Thành (Thành là con của ông Đồng, còn Nam goi ông Đồng bằng chú ruột). Anh Hoài Nam co cho tôi một bản sao của gia phả gồm các bà con ở Hà Nôi, nhưng cũng rất sơ lược, và chưa đầy đủ . Các anh Lê Tự Hoài Nam và Lê Tự Thành cần hợp tác với các anh như Lê Tự Hùng, Huy, Hòa, Biên,..., ở Kim Long để hoàn thành bản gia phả từ ngài Lê Tự Khiêm trở xuống tơi nay. Bản gia phả này sẽ được ráp vào cây gia phả trong TRANG NHÀ này từ vị trí của ngài Lê Tự Khiêm.

3. Đề nghị liên lạc với các bà con họ Lê Tự ở Cổ Luu là hậu duệ của ngài Lê Tự Ỷ , em ruột của ngài Tiền Hiền Lê Tự Cuờng, để xin bản gia phả từ ngài Lê Tự Ỷ trở xuống tới nay. Bản gia phả này sẽ được ráp vào cây gia phả trong TRANG NHÀ này từ vị trí của ngài Lê Tu Ỷ. Hiện nay, hâu duệ của ngài Lê Tự Ỷ có các vị như ông Lê Thế Tiệm (Trung Tướng Bộ Công An), ông Lê Minh Ánh (Chủ tịch Uy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam), v.v...

Tôi rất mong bà con dòng họ Lê Tự đồng tình và tích cực tham gia thực hiện các đề xuất trên đây

Atlanta, Hoa Kỳ ngày 29 tháng 10 năm 2008

Lê Tự Hỷ, thế hệ 13