8.  Câu Chuyện Con Cháu Họ Lê Tự Không Nên Ăn Thịt Ếch : Một vị trong họ Lê Tự, tên......., tham gia nghĩa quân Cần Vương chống giặc Pháp trong một trận đánh bị giặc Pháp và bọn Việt gian bán nước làm bị thương rách bụng, ruột lòi ra một đống. Ngài  phải nằm lại trong một bãi lau sậy trong khi tất cả các đồng chí rút chạy về căn cứ. Ngài cứ tưởng phải chết vì không ai chăm sóc băng bó vết thương. Nhưng vào ban đêm, khi ngài kiệt sức nằm mê man thì có một bầy ếch tới liếm vết thương và điều kỳ diệu đã xảy ra : vết thương khô, chùm ruột rút trở ề vào trong ổ bụng, và ngài bò được đến chỗ có người, và ngài đã được cứu sống. Từ đó, để nhớ ơn loài ếch, con cháu họ Lê Tự được lệnh không được giết hại và ăn thịt ếch. Đây là một câu chuyện rất cảm động và đậm tính  nhân văn : nhớ ơn và đền ơn những kẻ đã cứu mạng sống của chúng ta hay của ông bà, cha mẹ,  bà con của chúng ta, kể cả kẻ ấy là những con vật như con ếch. Chính cha tôi đã dặn anh chị em chúng tôi không được ăn thịt ếch (Bà con nào còn nhớ tên vị nghĩa quân này, xin cho biết để bổ sung vao bài)